การใช้งาน IOXESP32 4-Digit shield กับ ArduinoIDE

เขียนโปรแกรมแสดงผลตัวเลขบน IOXESP32 4-Digit shield ด้วย ArduinoIDE

การเขียนโปรแกรมสั่งงานโมดูล IOXESP32 4-Digit shield ด้วย จะต้องใช้ไลบารี่ IOXESP32_4Digit โดยตัวไลบารี่รองรับมีคำสั่งให้แสดงผลตัวเลข แสดงผลเวลา และแสดงผลอุณหภูมิให้ใช้งาน

การติดตั้งไลบารี่ IOXESP32_4Digit

เข้าไปที่ https://github.com/IOXESP32/IOXESP32_4Digit จากนั้นกดปุ่ม Code เลือก Download ZIP

แล้วรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จะได้ไฟล์ IOXESP32_4Digit-main.zip มา

เปิดโปรแกรม ArduinoIDE ขึ้นมา แล้วกดไปที่ Sketch > Include Library เลือก Add .ZIP Library...

เลือกไฟล์ IOXESP32_4Digit-main.zip ที่ได้ดาวน์โหลดมา แล้วกดปุ่ม Open

หากติดตั้งไลบารี่สำเร็จ ข้อความ Library added your libraries จะแสดง (ดังรูป)

การแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม (int)

การแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็มใช้คำสั่ง Display.print(); ได้เลย โค้ดโปรแกรมตัวอย่างฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32_4Digit.h>

void setup() {
 Display.begin(); // สั่งให้ IOXESP32 4-Digit shield เริ่มทำงาน
 Display.print(1234); // แสดงผลตัวเลข 1234
}

void loop() {

}

การแสดงผลตัวเลขทศนิยม (float / double)

การแสดงผลตัวเลขทศนิยม ใช้คำสั่ง Display.print(); โดยพารามิเตอร์แรก เป็นตัวเลขที่ต้องการให้แสดง และพารามิเตอร์ที่สอง เป็นจำนวนหลักทศนิยมที่ต้องการให้แสดง โค้ดโปรแกรมตัวอย่างฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32_4Digit.h>

void setup() {
 Display.begin(); // สั่งให้ IOXESP32 4-Digit shield เริ่มทำงาน
 Display.print(12.8, 1); // แสดงผลตัวเลข 12.8 ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
}

void loop() {

}

การแสดงผลอุณหภูมิ

ปัจจุบันไลบารี่รองรับการแสดงผลค่าอุณหภูมิหน่วยองศาเซลเซียลด้วยคำสั่ง Display.showCelcius(); โดยพารามิเตอร์แรกเป็นค่าอุณหภูมิ และพารามิเตอร์ที่สองเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่ต้องการให้แสดง โค้ดโปรแกรมตัวอย่างฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32_4Digit.h>

void setup() {
 Display.begin(); // สั่งให้ IOXESP32 4-Digit shield เริ่มทำงาน
 Display.showCelcius(12.1, 1); // แสดงค่าอุณหภูมิ 12.1 หน่วยองศาเซลเซียส ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
}

void loop() {

}

การแสดงผลเวลา

การแสดงผลเวลาทำได้โดยใช้คำสั่ง Display.showTime(); โดยพารามิเตอร์แรกคือตัวเลข 2 หลักแรก (มักเป็นเลขชั่วโมง) พารามิเตอร์สอง คือตัวเลข 2 หลักหลัง (มักเป็นเลขนาที) และพารามิเตอร์ที่ 3 หากกำหนดเป็น true ตัวโคล่อนจะติด หากกำหนดเป็น false ตัวโคล่อนจะดับ โค้ดโปรแกรมตัวอย่างฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32_4Digit.h>

void setup() {
 Display.begin(); // สั่งให้ IOXESP32 4-Digit shield เริ่มทำงาน
}

void loop() {
 Display.showTime(12, 20, true); // แสดงค่าเวลา 2 หลักแรกเป็น 12, แสดงค่าเวลา 2 หลักหลังเป็น 20, กำหนดโคล่อนติด
 delay(500);
 Display.showTime(12, 20, false); // แสดงค่าเวลา 2 หลักแรกเป็น 12, แสดงค่าเวลา 2 หลักหลังเป็น 20, กำหนดโคล่อนดับ
 delay(500);
}

Last updated