การเตรียม IOXESP32 Ethernet shield ให้พร้อมเขียนโปรแกรมสั่งงาน

ก่อนเขียนโปรแกรมสั่งงาน จำเป็นต้องเสียบสายแลนเข้ากับโมดูล IOXESP32 Ethernet shield ก่อน โดยให้เสียบหัว RJ-45 เข้าไปที่พอร์ตแลน (ดังรูป)

Last updated