รู้จักกับ IOXESP32 CAN Bus shield

โมดูล CAN Transceiver พร้อมวงจรจ่ายไฟสำหรับ ESP32

IOXESP32 CAN Bus shield เป็นโมดูล CAN Transceiver ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อ ESP32 เข้ากับ CAN bus พร้อมวงจรจ่ายไฟรับไฟเข้าได้ 7V ถึง 24V จ่ายไฟออกได้ 5V กระแสสูงสุด 1.2A มีวงจรป้องกันการต่อผิดขั้ว และจั้มเปอร์เลือกใช้/ไม่ใช้ Termination resistor มีไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยง และสถานะการรับ-ส่งข้อมูล

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 CAN Bus shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/26

ส่วนประกอบของ IOXESP32 CAN Bus shield

  • จุดต่อไฟเข้าและ CAN - ใช้ต่อไฟเข้า 7V ถึง 36VDC (แนะนำ 12V/24V) สำหรับเลี้ยงโมดูลและบอร์ด IOXESP32 และใช้ต่อเข้ากับบัส CAN

  • ไฟสถานะรับ-ส่งข้อมูล - ติดเมื่อมีการรับ-ส่งข้อมูล (ใช้ดูสถานะการรับ-ส่งข้อมูลในบัส)

  • ไฟแสดงสถานะจ่ายไฟเลี้ยง - หากมีการจ่ายไฟผ่าน VIN หรือได้รับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งอื่น เช่น ไฟจากช่อง USB จากบอร์ด IOXESP32, ไฟจากแบตเตอรี่ ไฟสถานะนี้จะติด เพื่อแสดงสถานะพร้อมทำงาน

  • จั้มเปอร์เปิดใช้ Termination resistor - เสียบจั้มเปอร์ค้างไว้หากอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ท้ายสุดของบัส

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated