รู้จักกับ IOXESP32 Audio shield V2

โมดูลเสริมสำหรับบอร์ด IOXESP32 ทำให้ ESP32 ส่งเสียง-รับเสียงได้

IOXESP32 Audio shield V2 เป็นโมดูลเสริมสำหรับบอร์ด IOXESP32 NodeMCU-32S Node32 Lite และ Node32s ทำให้บอร์ด ESP32 สามารถเล่นไฟล์ MP3 / WAV จาก MicroSD Card หรือสตรีมเสียงจากอินเตอร์เน็ต และรับเสียงจากไมโครโฟน เพื่อบันทึกเสียง ส่งสัญญาณเสียงไร้สายได้ โดยตัวบอร์ดมีไอซี Codec ภายในประกอบด้วย DAC (Digital to Analog Convertor) ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเสียงจาก ESP32 ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณเสียง โดยสามารถนำสัญญาณเสียงที่ได้ไปต่อเข้ากับขยายเสียงได้ หรือใช้วงจรขยายเสียง 3W คลาสดี แบบสเตอริโอต่อเข้ากับลำโพงเพื่อส่งสัญญาณเสียงออกลำโพงโดยตรงได้ และ ADC (Analog to Digital Convertor) แปลงสัญญาณเสียงแอนะล็อกที่ได้จากไมโครโฟนเป็นสัญญาณดิจิทัลให้ ESP32 นำสัญญาณเสียงไปใช้ต่อไป

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 Audio shield V2 ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/529

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Audio shield

โมดูล IOXESP32 Audio shield V2 มีส่วนประกอบ ดังนี้

วงจรภายใน

ส่วนต่าง ๆ ภายในโมดูล IOXESP32 Audio shield ต่อกับบอร์ด IOXESP32 ดังนี้

DAC/ADC I2S

IOXESP32 Audio shield V2

IOXESP32

BCK

27

WS

26

DOUT (DAC)

25

DIN (ADC)

33

MicroSD Card

IOXESP32 Audio shield V2

IOXESP32

SCK

18

MOSI

23

MISO

19

CS

5

CD

39

I2C

IOXESP32 Audio shield V2IOXESP32

SDA

21

SCL

22

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated