การต่อ IOXESP32 Display Adapter shield เข้ากับจอ TFT LCD

ที่โมดูล IOXESP32 Display Adapter shield งัดตัวล็อกสายแพร (สีดำ) ให้หักขึ้น 90 องศา จากนั้นใส่สายแพรโดยให้ด้านสีฟ้าอยู่ด้านบน เมื่อดันสายแพรจนสุด ให้กดปิดตัวล็อกสายแพรลงมาที่เดิม ดังรูป

ทำขั้นตอนเดียวกันนี้กับโมดูลจอ TFT LCD ได้ผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง

เป็นอันจบการต่อ IOXESP32 Display Adapter shield เข้ากับจอ TFT LCD

Last updated