รู้จักกับ IOXESP32 Dual Base

บอร์ดสำหรับยึด IOXESP32 และ IOXESP32 shield เข้าด้วยกันแบบ 2 ช่อง

IOXESP32 Dual Base เป็นบอร์ดสำหรับยึด IOXESP32 และ IOXESP32 shield เข้าด้วยกันแบบ 2 ช่อง คือใช้เสียบบอร์ด IOXESP32 ได้ 1 ช่อง และอีก 1 ช่อง สำหรับเสียบ IOXESP32 shield ต่าง ๆ

สั่งซื้อบอร์ด IOXESP32 Dual Base ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/123

ตัวอย่างการใช้งาน

Last updated