การต่อแบตเตอรี่เข้ากับ IOXESP32 Battery shield

การต่อแบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับบอร์ด ESP32 ผ่าน IOXESP32 Battery shield

IOXESP32 Battery shield ใช้ได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์และลิเธียมไอออน 1 เซลล์ แรงดันไฟฟ้า 3.7V การเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับโมดูลจะเชื่อมต่อผ่าน JST ขนาด 2.0 มิลลิเมตร (ดังรูป)

Last updated