การใช้งาน IOXESP32 กับ ArduinoIDE

การพัฒนา ESP32 ด้วยบอร์ด IOXESP32 โดยใช้โปรแกรม ArduinoIDE ทำไฟกระพริบ

การพัฒนา ESP32 สามารถใช้เครื่องมือได้หลายตัว ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมด้วย ArduinoIDE ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด

การติดตั้งโปรแกรม ArduinoIDE

ดาว์โหลดไฟล์โปรแกรมได้จากเว็บไซต์ http://www.arduino.cc/en/Main/Software เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการจะติดตั้ง (ตัวอย่างผมใช้ Windows 8.1 จึงเลือก Windows Installer)

จากนั้นจึงแสดงหน้าเชิญให้ร่วมบริจาค หากไม่ต้องการบริจาคสามารถคลิกปุ่ม JUST DOWNLOAD เพื่อเริ่มดาว์โหลดโปรแกรมได้เลย

การดาว์โหลดจะเริ่มขึ้นอัตโนมัติ และรอจนกว่าการดาว์โหลดจะเสร็จสิ้น แล้วจึงทำขั้นตอนถัดไป

เมื่อดาว์โหลดเสร็จแล้วให้เปิดไฟล์ติดตั้งขึ้นมา แล้วกดปุ่ม I Agree

มีตัวเลือกให้เลือกติดตั้ง แนะนำให้เลือกทั้งหมด (ค่าเริ่มต้นคือเลือกทั้งหมด) แล้วคลิกปุ่ม Next >

เลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม หากไม่ต้องการแก้ไขคลิกปุ่ม Intall ได้เลย

รอๆจนกว่าโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จสิ้น

เมื่อขึ้นคำว่า Completed หมายถึงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรมลงไปได้เลย

หน้าเดสท็อปก็จะมีไอค่อนโปรแกรม Arduino ขึ้นมาแล้ว

การเพิ่มบอร์ด IOXESP32 ลงในโปรแกรม ArduinoIDE

เปิดโปรแกรม ArduinoIDE ขึ้นมา โดยดับเบิลคลิกที่ไอค่อน Arduino บนหน้าเดสท็อป แล้วรอโปรแกรมเริ่มต้นการทำงานซักครู่

จากนั้นกด File เลือก Preferences

ในช่อง Additional Boards Manager URLs ใส่

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

แล้วกดปุ่ม OK

จากนั้นกด Tools > Board เลือก Boards Manager...

จากนั้นกด Type เลือก Contributed

เลื่อนหา esp32 แล้วกดปุ่ม Install

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะแสดงคำว่า INSTALLED จากนั้นกดปุ่ม Close ได้เลย

จากนั้นกดปุ่ม Tool > Board แล้วเลือก ESP32 Dev Module

เสียบบอร์ด IOXESP32 แล้วเลือกพอร์ตโดยกด Tool > Port เลือกพอร์ตที่แสดง

ทดสอบอัพโหลดโปรแกรมไฟกระพริบ

กด File > Examples > 01.Basics เลือก Blink

จากนั้นแก้ไข LED_BUILTIN ให้เป็น 5 ทั้งหมด (บอร์ด IOXESP32 มีหลอดแอลอีดีต่ออยู่ที่ขา 5)

จากนั้นกดปุ่มอัพโหลด

รอจนกว่าจะขึ้นคำว่า Done uploading

แล้วแล้วแอลอีดีสีเขียวบนบอร์ด IOXESP32 จะเริ่มกระพริบ

Last updated