รู้จักกับ IOXESP32 DotMatrix shield

โมดูลจอแสดงผล Dot Matrix ขนาด 16x8 ใช้งานกับบอร์ด ESP32

IOXESP32 DotMatrix shield คือโมดูลจอแสดงผล Dot Matrix ขนาด 5x10 มิลลิเมตร ความละเอียด 16x8 สีแดง ใช้แสดงผลตัวเลข ตัวอักษร และรูปภาพ นิยมนำไปใช้ทำตัวอักษรวิ่ง

สั่งซื้อ IOXESP32 DotMatrix shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/23

ส่วนประกอบของ IOXESP32 DotMatrix shield

โมดูล IOXESP32 DotMatrix shield มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

  1. Dot Matrix ขนาด 5x5 เบอร์ 788BS สีแดง จำนวน 2 ตัว ใช้แสดงผลข้อความ ตัวเลข

  2. ไอซี HT16K33 ใช้ขับ Dot Matrix ควบคุมผ่าน I2C

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated