การต่อ IOXESP32 Ethernet shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32

การต่อวงจรสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ใช้ IOXESP32 Base

การต่อโมดูล IOXESP32 Ethernet shield เข้ากับบอร์ด IOXESP32 สามารถใช้ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base เป็นตัวเชื่อมระหว่างบอร์ด IOXESP32 ไปยัง IOXESP32 Ethernet shield ได้ โดยเสียบบอร์ด IOXESP32 ไว้ที่ช่องด้านซ้าย โดยให้หัว MicroUSB หันลงด้านล่าง จากนั้นเสียบ IOXESP32 Ethernet shield ไว้ที่ช่องด้านขวาหรือตรงกลาง โดยให้ช่องเสียบสาย LAN (ช่องเสียบหัว RJ-45) บนโมดูล IOXESP32 Ethernet shield หันขึ้นด้านบน (ดังรูป)

ประกบบอร์ด IOXESP32 เข้ากับโมดูล IOXESP32 Ethernet shield

สามารถทำได้กรณีซื้อโมดูล IOXESP32 Ethernet shield รุ่นที่ยังไม่ได้บัดกรีขาต่อเท่าเท่านั้น โดยในชุดจะให้ Pin Header ขนาด 15 พิน และ 4 พิน มาอย่างละ 2 ตัว รวม 4 ตัว ตัว Pin Header เมื่อบัดกรีติดแล้ว จะทำให้เสียบบอร์ด IOXESP32 เข้าที่ด้านบนของโมดูล IOXESP32 Ethernet shield ได้

Last updated