การใช้งาน IOXESP32 ร่วมกับ microBlock IDE

microBlock IDE เป็นโปรแกรมพัฒนาเฟิร์มแวร์บนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ภาษาบล็อกหรือไพทอน (MicroPython)

โปรแกรม microBlock IDE รองรับบอร์ดทางด้านการศึกษาเป็นหลัก เช่น บอร์ด KidBright, IPST-WiFi เป็นต้น แต่ตัวโปรแกรมก็เปิดโอกาศให้ใช้งานร่วมกับบอร์ดพัฒนา ESP32 รุ่นอื่น ๆ ได้ด้วย ผ่านการเลือกบอร์ดเป็น ESP32 Dev Module

การใช้งานโปรแกรม microBlock IDE เบื้องต้น

microBlock IDE รองรับการใช้งานทั้งแบบเวอร์ชั่นออนไลน์และออฟไลน์ (ติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์) การใช้งานทั้ง 2 เวอร์ชั่นเหมือนกัน ต่างกันเฉพาะเวอร์ชั่นออฟไลน์ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งบนเครื่อง สำหรับบทความนี้เลือกสอนใช้งานเวอร์ชั่นโปรแกรม เพราะมีเสถียรภาพมากกว่า

เริ่มต้นให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ https://microblock.app/download แล้วเลือกดาวน์โหลดโปรแกรม microBlock IDE สำหรับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์

จากนั้นเปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา

หน้าต่างติดตั้งโปรแกรมจะแสดงขึ้นมา ให้รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ

เมื่อติดตั้งเสร็จ โปรแกรม microBlock IDE จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ

ก่อนเขียนโปรแกรมสั่งงาน จำเป็นต้องสร้างโปรเจคใหม่เสมอ เพื่อเลือกบอร์ดให้ถูกต้อง ให้กดปุ่ม New project ที่ด้านล่างซ้าย

กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันสร้างโปรเจคใหม่ (โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าโค้ดที่เขียนจะหายไป แนะนำให้บันทึกโค้ดโปรแกรมก่อนหากเคยเขียนโปรแกรมไว้)

เนื่องจากบอร์ด ESP32 Dev Module ไม่ใช่บอร์ดหลักที่ microBlock IDE รองรับ จึงต้องกดปุ่ม See more ก่อน จากนั้นจึงเลือกบอร์ดเป็น ESP32 Dev Module แล้วกดปุ่ม Create

ทดลองเขียนโปรแกรมไฟกระพริบที่ IO5 เป็นอย่างแรก เพื่อทดสอบว่าสามารถอัพโหลดโปรแกรมเข้าบอร์ดได้ โดยคลิกที่เมนู Basic แล้วลาก Blink Code ออกมาวางในพื้นที่ทำงาน

กดปุ่ม Upload เพื่อทดสอบอัพโหลดโค้ดโปรแกรมไฟกระพริบ

หากยังไม่ได้เชื่อมต่อบอร์ด จะมีหน้าต่างเลือก COM Port แสดงขึ้นมา ให้เลือก COM Port แล้วกดปุ่ม OK

หากบอร์ด IOXESP32 ถูกนำมาใช้งานกับโปรแกรม microBlock IDE ครั้งแรก จำเป็นจะต้องอัพโหลด MicroPython ก่อน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบ และขึ้นหน้าต่าง Firmware Upgrade ให้ติดตั้ง MicroPython หากยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน

ที่หน้าต่าง Firmware Upgrade ให้เลือกเวอร์ชั่นของ MicroPython เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด แล้วกดปุ่ม Upgrade Firmware ได้เลย

รอจนกว่าจะ Upgrade เสร็จ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

เมื่ออัพเดท MicroPython เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Upload Program เพื่อทำขั้นตอนอัพโหลดต่อได้เลย

หากอัพโหลดโปรแกรมเสร็จ จะขึ้นข้อความ Upload successful (ดังรูปด้านล่าง)

สังเกตที่บอร์ด IOXESP32 หลอดแอลอีดี IO5 จะกระพริบทุก ๆ 1 วินาทีแล้ว

ศึกษาเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดการเขียนโปรแกรมด้วย microBlock ได้ที่ https://microblock.app/learn

Last updated