รู้จักกับ IOXESP32 Ethernet shield

ใช้ IOXESP32 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายแลน

IOXESP32 Ethernet shield เป็นโมดูลเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายแลน ทำให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความเสถียรมากขึ้น สามารถนำบอร์ด ESP32 ไปใช้งานได้จริง

IOXESP32 Ethernet shield ใช้ชิปเบอร์ W5500 มีแรมภายใน 32 kB รับ-ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 90 kB/s เชื่อมต่อกับบอร์ด ESP32 ด้วย SPI ใช้งานได้กับบอร์ด IOXESP32 NodeMCU-32s Node32 Lite และ Node32s

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 Ethernet shield ได้ที่ https://www.ioxhop.com/p/1033

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Ethernet shield

โมดูล IOXESP32 Ethernet shield มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

  1. ไอซี W5500 ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสายแลนกับบอร์ด ESP32

  2. พอร์ต RJ-45 หรือพอร์ตแลน ใช้สำหรับเสียบสาย LAN รองรับหัว CAT5 CAT5e และ CAT6

แหล่งจ่ายไฟ

สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟให้กับโมดูล IOXESP32 Ethernet shield ได้ 2 แหล่ง ดังนี้

  1. ใช้ไฟ 3.3V จากขา 3V3 - เป็นการใช้ไฟเลี้ยงร่วมกับไอซี ESP32 ซึ่งอาจจะทำให้ ESP32 ได้รับไฟเลี้ยงไม่เพียงพอกรณีบอร์ด ESP32 ใช้ LDO จ่ายกระแสได้น้อย (เช่น บอร์ด IOXESP32 ตัว LDO บนบอร์ดจ่ายกระแสได้เพียง 500mA)

  2. ใช้ไฟ 5V จากขา VIN - เป็นการใช้ไฟ 5V ที่มาจากช่อง USB ผ่านเรกกูเลเตอร์บนโมดูลลดแรงดันไฟฟ้าเหลือ 3.3V

การเลือกแหล่งจ่ายไฟสามารถทำได้โดยเลือกบัดกรีจั้มเปอร์ที่จุด Power From ด้านหลังโมดูล โดยหากจั้ม 3V หมายถึงใช้แหล่งจ่ายไฟตามข้อ 1 และหากจั้ม VIN หมายถึงใช้แหล่งจ่ายไฟตามข้อ 2

วงจรภายใน

โมดูล IOXESP32 Ethernet shield รองรับการสลับขาต่อใช้งานโดยบัดกรีจั้มเปอร์ด้านหลังแผ่นปริ้น ดังนี้

W5500

บอร์ด ESP32 : ตัวเลือก 1

บอร์ด ESP32 : ตัวเลือก 2

3.3V

3V3

5V (ค่าเริ่มต้น)

RST

EN (ค่าเริ่มต้น)

26

SCK

18 (ค่าเริ่มต้น)

14

MISO

19 (ค่าเริ่มต้น)

13

MOSI

23 (ค่าเริ่มต้น)

12

CS

17, 5

16, 15 (ค่าเริ่มต้น)

INT

17

16

หมายเหตุ. (ค่าเริ่มต้น) หมายถึง เมื่อซื้อโมดูลไปครั้งแรก จุดจั้มเปอร์จะจั้มไปที่จุดที่นั้น ๆ เช่น เมื่อซื้อโมดูลไปครั้งแรก ขา SCK จะต่ออยู่กับขา 18 , ขา MISO จะต่ออยู่กับขา 19 , ขา CS จะต่ออยู่กับขา 15 เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated