รู้จักกับ IOXESP32 4-Digit shield

โมดูลเสริม 7 Segment 4 หลัก ใช้งานกับบอร์ด ESP32

IOXESP32 4-Digit shield คือ โมดูลเสริมแสดงผลตัวเลข-ตัวอักษรด้วย 7 Segment 4 หลัก ขนาด 0.4 นิ้ว สีแดง

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 4-Digit shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/22

ส่วนประกอบของ IOXESP32 4-Digit shield

โมดูล IOXESP32 4-Digit shield มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

  1. แอลอีดี 7 ส่วน (7 Segment) 4 หลัก ขนาด 0.4 นิ้ว สีแดง ใช้แสดงผลตัวเลข-ตัวอักษร

  2. ไอซี HT16K33 ใช้ขับ 7 Segment ควบคุมการทำงานผ่าน I2C

สิ่งที่แสดงผลได้

แอลอีดี 7 ส่วน (7 Segment) 4 หลัก ที่มีบนโมดูล IOXESP32 4-Digit shield สามารถแสดงผลได้ดังนี้

  1. แสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม 4 หลัก และเลขทศนิยม

  2. แสดงผลตัวอักษณบางตัวได้ เช่น ตัว A B C d E F h J K L O P r U แสดงผลเป็นข้อความ Err หรือ OK ได้

  3. แสดงค่าอุณภูมิ โดยใช้จุดด้านบน และ 7 Segment หลักสุดท้ายแสดงตัวอักษร C F

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated