การใช้งาน IOXESP32 DotMatrix shield กับ ArduinoIDE

เขียนโปรแกรมสั่งงาน IOXESP32 DotMatrix shield แสดงผลข้อความ ตัวเลข ด้วย ArduinoIDE

การเขียนโปรแกรมสั่งงาน IOXESP32 DotMatrix shield ทำผ่านไลบารี่ IOXESP32DotMatrix โดยตัวไลบารี่สามารถสั่งให้แสดงผลข้อความแบบวิ่ง และข้อความนิ่ง 2 ตัวอักษรได้

การติดตั้งไลบารี่ IOXESP32DotMatrix

เข้าไปที่ https://github.com/IOXESP32/IOXESP32DotMatrix จากนั้นกดปุ่ม Code เลือก Download ZIP

แล้วรอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จะได้ไฟล์ IOXESP32DotMatrix-main.zip มา

เปิดโปรแกรม ArduinoIDE ขึ้นมา แล้วกดไปที่ Sketch > Include Library เลือก Add .ZIP Library...

เลือกไฟล์ IOXESP32DotMatrix-main.zip ที่ได้ดาวน์โหลดมา แล้วกดปุ่ม Open

หากติดตั้งไลบารี่สำเร็จ ข้อความ Library added your libraries จะแสดง (ดังรูป)

การแสดงผลตัวเลข/ตัวอักษร 2 ตัว

การแสดงผลข้อความ 2 หลัก สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Display.show(); โค้ดโปรแกรมฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32DotMatrix.h>

void setup() {
  Display.begin(); // สั่งให้ Dot Matrix เริ่มทำงาน
  Display.show("IO"); // แสดงข้อความ IO บน Dot Matrix
}

void loop() {

}

การแสดงผลตัวเลข 2 หลักใช้คำสั่ง Display.show(); เช่นกัน แต่เนื่องจากคำสั่งรับเฉพาะข้อมูลชนิด String จึงต้องมี String() ครอบตัวเลขไว้ด้วย โค้ดโปรแกรมฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32DotMatrix.h>

void setup() {
  Display.begin(); // สั่งให้ Dot Matrix เริ่มทำงาน
  Display.show(String(12)); // แสดงตัวเลข 12 บน Dot Matrix
}

void loop() {

}

การแสดงผลตัวเลข/ข้อความแบบวิ่ง

ใช้กรณีตัวอักษร/ตัวเลขมีความยาวมากกว่า 2 ตัว โดยการแสดงผลจะแสดงข้อความเริ่มจากทางขวาวิ่งไปทางซ้าย ใช้คำสั่ง Display.scroll() ในการสั่งแสดงผล โค้ดโปรแกรมฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32DotMatrix.h>

void setup() {
  Display.begin(); // สั่งให้ Dot Matrix เริ่มทำงาน
}

void loop() {
  Display.scroll("IOXESP32 DotMatrix shield"); // แสดงข้อความ IOXESP32 DotMatrix shield แบบเลื่อน
}

การกำหนดความเร็วของการวิ่ง สามารถทำได้โดยเพิ่มพารามิเตอร์ตัวที่สองเข้าไป ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หน่วงเวลาแสดงผลแต่ละเฟรม หน่วยเป็น mS (ค่าความเร็วเริ่มต้นตั้งไว้ 60mS) โค้ดโปรแกรมฉบับเต็มแสดงด้านล่าง

#include <IOXESP32DotMatrix.h>

void setup() {
  Display.begin(); // สั่งให้ Dot Matrix เริ่มทำงาน
}

void loop() {
  Display.scroll("IOXESP32 DotMatrix shield", 200); // แสดงข้อความ IOXESP32 DotMatrix shield แบบเลื่อน กำหนดความเร็วเป็น 200 (ค่ายิ่งน้อย ยิ่งเร็ว)
}

Last updated