รู้จักกับ IOXESP32 Power shield V2

โมดูลจ่ายพลังงานสำหรับบอร์ด IOXESP32

IOXESP32 Power shield V2 เป็นโมดูลจ่ายไฟ 5V (เข้าช่อง VIN) ให้กับบอร์ด IOXESP32 โดยรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ 7 ถึง 36V ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และจ่ายกระแสออกได้สูงสุด 3A ต่อเนื่อง ใช้เรกกูเลเตอร์เบอร์ TPS5430 (ของแท้จาก Texas Instruments : TI) ทำงานแบบสวิทช์ชิ่ง ด้วยเทคโนโลยีอะซิงโครนัส (มีไดโอด) ความถี่ 500 kHz ความร้อนน้อย จ่ายกระแสได้มาก มีฟีเจอร์ตัดการจ่ายไฟอัตโนมัติเมื่อใช้กระแสเกิน แรงดันขาเข้าเกิน และอุณหภูมิสูงเกิน รองรับการจ่ายไฟเข้าทั้งการใช้ปลั๊ก DC ขนาด 2 มิล และแบบต่อสายไฟผ่านเทอมินอล

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 Power shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/24

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Power shield V2

โมดูล IOXESP32 Power shield ใช้ไอซี TPS5430 ของแท้จาก TI เป็นไอซีควบคุมการจ่ายไฟด้วยระบบสวิทชิ่ง ทำให้เกิดความร้อนน้อย ประหยัดพลังงาน และจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มาก

วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (AC to DC) จัดวงจรแบบบริดจ์ ด้วยไดโอดแรงดันตกคร่อมต่ำ ทำหน้าที่ได้ทั้งแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง และทำหน้าที่จัดขั้วให้ถูกต้อง (ต่อไฟเข้าได้โดยไม่ต้องสนใจขั้วบวก/ลบ วงจรจะจัดขั้วให้ถูกต้องเอง)

จุดต่อไฟเข้ารองรับทั้งการใช้อะแดปเตอร์ปลายสายปลั๊ก DC และต่อจากแหล่งจ่ายไฟอื่น ๆ ด้วยสายไฟต่อเข้าช่องเทอมินัลปลั๊ก

ตัวอย่างการใช้งาน

ใช้จ่ายไฟให้กับบอร์ด IOXESP32 ด้วยอะแดปเตอร์ / แหล่งจ่ายไฟอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated