รู้จักกับ IOXESP32 Motor shield

โมดูลขับมอเตอร์สำหรับ IOXESP32

IOXESP32 Motor shield เป็นโมดูลขับมอเตอร์จำนวน 2 ช่อง ใช้ได้กับมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 1A และใช้แรงดันไฟฟ้า 4V - 16V มีจุดจั้มเลือกใช้ไฟ 5V (จากช่อง USB) เลี้ยงมอเตอร์ หรือใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก มีไฟแสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์ ตัวโมดูลออกแบบให้นำ IOXESP32 เสียบประกบด้านบนได้เลย ไม่ต้องต่อสายไฟ หรือใช้ร่วมกับ IOXESP32 Dual/Triple Base

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Motor shield

  • ไอซีขับมอเตอร์ - เบอร์ LV8548 ของแท้จาก ON Semiconductor ควบคุมขับมอเตอร์ด้วย PMW ได้ 4 โหมด คือ หยุดหมุน (Stop), หมุนตามเข็มนาฬิกา, หมุนทวนเข็มนาฬิกา และเบรก (Brake)

  • จุดต่อมอเตอร์แบบเทอมินัลปลั๊กขนาด 3.5 มม. สำหรับต่อมอเตอร์ 2 ตัว

  • หลอดแอลอีดีแสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์

  • จั้มเปอร์เลือกแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงมอเตอร์ - 5V คือใช้ไฟจาก USB, VIN คือใช้ไฟจากช่อง VIN

  • จุดต่อไฟเลี้ยงมอเตอร์ภายนอกแบบเทอมินัลปลั๊กขนาด 3.5 มม.

  • จุดต่อไฟเลี้ยงมอเตอร์ภายนอกแบบปลั๊ก DC

  • ชุดวงจรป้องกันจ่ายไฟเข้ากลับขั้ว

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated