การจ่ายไฟเข้าบอร์ด IOXESP32 ผ่าน IOXESP32 Power shield

จ่ายไฟเลี้ยงให้บอร์ด IOXESP32 ผ่านโมดูล IOXESP32 Power shield

แรงดันไฟฟ้าที่ IOXESP32 Power shield รองรับ คือตั้งแต่ 7V ถึง 36V โดยใช้แรงดันเท่าใดก็ได้ในช่วง เนื่องจาก IOXESP32 Power shield จัดวงจรแบบสวิทชิ่ง ยิ่งจ่ายแรงดันสูง กระแสที่ใช้จะยิ่งต่ำลง โดยการจ่ายแรงดันเข้าสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

จ่ายไฟผ่านช่อง DC ปลั๊ก

บนโมดูล IOXESP32 Power shield มีช่อง DC ปลั๊กขนาด 5.5x2.0 มิลลิเมตร รองรับการจ่ายไฟจากอะแดปเตอร์ที่ให้แรงดันไฟฟ้า 7V ถึง 24V

โดยอะแดปเตอร์ที่นำมาใช้ได้นั้น จะต้องมีขั้วในเป็นไฟบวก และขั้วนอก เป็นไฟลบเท่านั้น

จ่ายไฟผ่านเทอร์มินัล

บน IOXESP32 Power shield มีเทอร์มินัลสำหรับเสียบ และขันยึดสายไฟ สามารถนำสายไฟจากเพาเวอร์ซัพพลาย โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ หรือแหล่งจ่ายไฟอื่น ๆ ต่อเข้าช่องนี้ได้

Last updated