รู้จักกับ IOXESP32 Modbus RTU shield

โมดูลแปลง UART TTL เป็น RS485 สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Modbus RTU กับบอร์ด IOXESP32

IOXESP32 Modbus RTU shield เป็นโมดูลแปลง UART TTL เป็น RS485 เพื่อให้สื่อสารกับอุปกรณ์ Modbus RTU หรือ RS485 ได้ เช่น Power Meter , บอร์ดรีเลย์ , จอ HMI , อุปกรณ์ขับมอเตอร์ 3 เฟส และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

ห้ามจ่ายไฟผ่านช่อง 7-24V พร้อมเสียบสาย USB โดยเด็ดขาด

โมดูลมาพร้อมวงจร DC to DC แปลงไฟ 7V ถึง 24V เป็น 5V สำหรับเลื้องบอร์ด ESP32 จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 1.2A พร้อมวงจรป้องกันการใช้กระแสเกิน และวงจรป้องกันการต่อผิดขั้ว

ตัวโมดูลแยกกราว์ดส่วน RS485 ออกจากกราว์ดของ ESP32 ด้วยโมดูล DC to DC Isolator และออปโต้ จัดวงจรจ่ายไฟตามมาตรฐาน EMC (CLASS B) พร้อมระบบป้องกันด้วยฟิวส์ฟื้นตัวอัตโนมัติ (PTC) และ TVS

วงจรส่วนแปลง UART TTL เป็น RS485 ใช้ไอซี MAX13487E ของแท้จาก Maxim Integrated มาพร้อมวงจร Automatic Direction

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 Modbus RTU shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/25

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Modbus RTU shield

  • จุดต่อไฟเข้าและ RS485 - ใช้ต่อไฟเข้า 7V ถึง 24VDC สำหรับเลี้ยงโมดูลและบอร์ด IOXESP32 และใช้ต่ออุปกรณ์ Modbus RTU / RS485

  • ไฟสถานะรับ-ส่งข้อมูล - ติดเมื่อมีการรับ-ส่งข้อมูล (ใช้ดูสถานะการรับ-ส่งข้อมูลในบัส RS485)

  • ไฟแสดงสถานะจ่ายไฟเลี้ยง - หากมีการจ่ายไฟผ่าน VIN หรือได้รับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งอื่น เช่น ไฟจากช่อง USB จากบอร์ด IOXESP32, ไฟจากแบตเตอรี่ ไฟสถานะนี้จะติด เพื่อแสดงสถานะพร้อมทำงาน

  • UART TTL to RS485 - ไอซี MAX13487E ของแท้จาก Maxim Integrated แปลง UART เป็น RS485 มาพร้อมวงจร Automatic Direction

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated