รู้จักกับ IOXESP32 Battery shield

โมดูลชาร์จและจัดการพลังงานแบตเตอรี่สำหรับบอร์ด IOXESP32

IOXESP32 Battery shield คือโมดูลเสริมชาร์จและจัดการพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม 1 เซลล์ จ่ายไฟให้บอร์ด ESP32 ด้วยแบตเตอรี่ ใช้งานได้กับบอร์ด IOXESP32, NodeMCU-32s, Node32 Lite และ Node32s

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 Battery shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/21

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Battery shield

โมดูล IOXESP32 Battery shield มีส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน ดังนี้

  1. ช่อง JST 2 มิลลิเมตร ใช้เสียบแบตเตอรี่ลิเธียม 1 เซลล์

  2. ช่อง MicroUSB สำหรับจ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่ และเลี้ยงบอร์ด IOXESP32

  3. ไอซีชาร์จแบตเตอรี่และ Step-up เบอร์ TP5400

  4. ไอซีวัดแรงดันไฟฟ้า (ADC) เบอร์ MCP3421

  5. สวิตช์เปิด-ปิด สำหรับควบคุมการจ่ายไฟให้บอร์ด ESP32

แบตเตอรี่ที่รองรับ

โมดูล IOXESP32 Battery shield รองรับแบตเตอรี่ลิเธียมไออ้อน และลิเธียมโพลิเมอร์ 1 เซลล์ แรงดันไฟฟ้า 3.7V ถึง 4.2V โมดูลตั้งกระแสชาร์จไว้ที่ 560 mA

การวัดพลังงานแบตเตอรี่

โมดูล IOXESP32 Battery shield ใช้ไอซี MCP3421 วัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ สามารถนำแรงดันที่วัดได้เทียบกับ lithium ion discharge curve เพื่อแปลงเป็นระดับแบตเตอรี่ที่เหลือได้

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated