รู้จักกับ IOXESP32 Display Adapter shield

โมดูลเสริมต่อจอ TFT LCD กับ IOXESP32

IOXESP32 Display Adapter shield โมดูลเสริมต่อจอ TFT LCD กับ IOXESP32 ใช้งานร่วมกับจอ TFT LCD พร้อมทัช Capacitive ขนาด 2.8 นิ้ว , ขนาด 3.2 นิ้ว และ ขนาด 3.5 นิ้ว เพื่อมความสะดวกในการต่อบอร์ด ESP32 กับจอด้วยสายแพรเส้นเดียว ลดความเสี่ยงจุดเชื่อมต่อที่ไม่ดี ลดปัญหาสัญญาณรบกวนทำให้หน้าจอทำงานผิดพลาด

สายแพร 14 พิน เชื่อมต่อจอผ่าน SPI แบบสาย 4 เส้น ความเร็วสูงสุด 40 MHz (ความเร็วสูงสุดที่ ESP32 ทำได้) เชื่อมต่อทัช Capacitive ผ่าน I2C และเชื่อมต่อช่องใส่ MicroSD Card ผ่าน SPI

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 Display Adapter shield ได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/564

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Display Adapter shield

วงจรภายใน

โมดูล IOXESP32 Display Adapter shield เชื่อมต่อกับโมดูลจอแสดงผล TFT LCD ดังนี้

โมดูลจอIOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

3V3

VCC

GND

GND

MOSI

IO23 (VSPI MOSI)

MISO

IO19 (VSPI MISO)

SCK

IO18 (VSPI SCK)

LCD_CS

IO5 (VSPI CS)

LCD_RS

IO2

LCD_BL

IO0

LCD_RST

EN / IO15 (เลือกบัดกรีจุดจั้มเปอร์บนบอร์ด)

CTP_SCL

IO22 (I2C0 SCL)

CTP_SDA

IO21 (I2C0 SDA)

CTP_RST

EN / IO15 (เลือกบัดกรีจุดจั้มเปอร์บนบอร์ด)

SD_CS

IO4

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated