รู้จักกับ IOXESP32 Audio shield

โมดูลเสริมสำหรับบอร์ด IOXESP32 ทำให้ ESP32 ส่งเสียงได้

IOXESP32 Audio shield เป็นโมดูลเสริมสำหรับบอร์ด IOXESP32 NodeMCU-32S Node32 Lite และ Node32s ทำให้บอร์ด ESP32 สามารถเล่นไฟล์ MP3 / WAV จาก MicroSD Card หรือสตรีมเสียงจากอินเตอร์เน็ตได้ โดยตัวบอร์ดมีไอซี DAC ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเสียงจาก ESP32 ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณเสียง โดยสามารถนำสัญญาณเสียงที่ได้ไปต่อเข้ากับขยายเสียงได้ หรือใช้วงจรขยายเสียง 3W คลาสดี แบบสเตอริโอต่อเข้ากับลำโพงเพื่อส่งสัญญาณเสียงออกลำโพงโดยตรงได้

ปัจจุบัน IOXESP32 Audio shield (V1) เลิกจำหน่ายไปแล้ว

ส่วนประกอบของ IOXESP32 Audio shield

โมดูล IOXESP32 Audio shield มีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้

  1. ไอซี DAC เบอร์ TM8211 ความละเอียด 16 บิต อินเตอร์เฟส I2S

  2. ไอซีขยายเสียง 3W คลาสดี แบบสเตอริโอ เบอร์ PAM8403

  3. ช่องเสียบ MicroSD Card สำหรับเล่นไฟล์ MP3 / WAV จาก MicroSD Card

  4. ช่องเสียบแจ๊คหูฟัง 3.5 มิล

  5. ช่องต่อลำโพง 3W แบบสเตอริโอ

วงจรภายใน

ส่วนต่าง ๆ ภายในโมดูล IOXESP32 Audio shield ต่อกับบอร์ด IOXESP32 ดังนี้

DAC I2S

IOXESP32 Audio shield

IOXESP32

BCK

27

WS

26

DATA

25

MicroSD Card

IOXESP32 Audio shield

IOXESP32

SCK

18

MOSI

23

MISO

19

CS

5

CD

39

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated