การเตรียม IOXESP32 Audio shield ให้พร้อมเขียนโปรแกรมสั่งงาน

ต่อเสียงออก

ก่อนเขียนโปรแกรมสั่งงาน IOXESP32 Audio shield จำเป็นต้องต่อหูฟัง / ขยายเสียง หรือลำโพงเข้ากับบอร์ด IOXESP32 Audio shield ก่อน เพื่อให้เสียงดังออกมาที่ลำโพง สำหรับบอร์ด IOXESP32 Audio shield รองรับการต่อสัญญาณเสียงออก ดังนี้

ต่อเสียงออกจากช่องแจ็คหูฟัง 3.5 มิล

สามารถใช้ได้กับแจ็คหูฟัง 3.5 มิล ทั้งแบบ 3 ข้อ (แจ็ค 3.5 มิลทั่วไป) และแบบ 4 ข้อ (แจ็คของหูฟังโทรศัพท์มือถือ) โดยเสียบแจ็คหูฟังเข้ากับช่องเสียบแจ๊คหูฟัง ดังรูป

ต่อเสียงออกลำโพง

บนโมดูล IOXESP32 Audio shield V2 มีวงจรขยาย 1W อยู่ ทำให้สามารถต่อลำโพง 2W (หรือมากกว่า) เพื่อให้เสียงออกมาได้ โดยต่อลำโพงเข้าที่ช่อง JST 1.25 mm ด้านหลัง IOXESP32 Audio shield ดังรูป

สั่งซื้อลำโพงได้ที่ https://www.artronshop.co.th/p/518

การต่อไมค์โครโฟน

IOXESP32 Audio shield V2 รองรับการเสียบคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน ที่ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรองรับการต่อไมค์แบบหัวแจ็ค 2 ข้อ และ 3 ข้อ ตัวอย่างไมค์ที่นำมาต่อได้ แสดงดังรูปด้านล่าง

โดยการต่อ ให้เสียบหัวแจ็คเข้ากับช่องต่อไมค์ ดังรูป

การใส่ MicroSD Card

บนโมดูล IOXESP32 Audio shield มีช่องสำหรับใส่ MicroSD Card อยู่ ใช้กรณีต้องการเล่นไฟล์เสียงจาก MicroSD Card การเสียบ MicroSD Card ทำได้โดยใส่ MicroSD Card เข้าไปในช่องโดยดันจน MicroSD Card ถูกล็อก

Last updated