รู้จักกับ IOXESP32 I/O shield

โมดูลขยายขาสำหรับแพลตฟอร์ม IOXESP32

IOXESP32 I/O shield คือโมดูลต่อขยายขาสำหรับบอร์ด IOXESP32 หรือ IOXESP32U หรือ IOXESP32PS โดยขยายขาออกมาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ง่ายมากขึ้น โดยขยายชุดต่อ I2C เป็น 3 ช่อง ขยายชุดต่อ VSPI และ HSPI เป็นอย่างละ 2 ช่อง ขยายชุดต่อขา Serial2 เป็น 2 ช่อง ขยายชุดต่อขาอะแนล็อก และขยายชุดต่อขา GPIO ใช้งานทั่วไปเป็น 2 ช่อง

IOXESP32 I/O shield จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ IOXESP32 Dual Base หรือ IOXESP32 Triple Base

สั่งซื้อโมดูล IOXESP32 I/O shield ได้ที่

ส่วนประกอบของ IOXESP32 I/O shield

วงจรภายใน

โมดูล IOXESP32 I/O shield เชื่อมต่อกับบอร์ด IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS ดังนี้

แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก สามารถจ่ายไฟ 3.3V ได้สูงสุดประมาณ 300mA

IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 I/O shield

3V3

ก้างปลาสีแดงบนบอร์ดทั้งหมด

GND

ก้างปลาสีดำบนบอร์ดทั้งหมด

I2C

ช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ใช้การเชื่อมต่อผ่าน I2C เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์วัดความเร่ง เซ็นเซอร์วัดความดันอากาศ หน้าจอ LCD และอื่น ๆ

IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 I/O shield

GPIO22

SCL

GPIO21

SDA

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน I2C จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3.3V ในการทำงานเท่านั้น

VSPI

ใช้เชื่อมต่อกับ MicroSD Card หน้าจอแสดงผลแบบ TFT เซ็นเซอร์วัดความเร่ง และอื่น ๆ

IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 I/O shield

GPIO5

CS

GPIO23

MOSI

GPIO19

MISO

GPIO18

SCK

Analog

ใช้เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ให้ค่าเป็นแรงดันไฟฟ้า เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะให้ค่าอนาล็อก เซ็นเซอร์แสง LDR เซ็นเซอร์แก๊ส เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เป็นต้น

IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 I/O shield

GPIO36

36

GPIO39

39

GPIO34

34

GPIO35

35

GPIO32

32

GPIO33

33

Serial2

ใช้เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์อื่น หรือเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อผ่าน Serial แรงดัน TTL เช่น เซ็นเซอร์ฝุ่น เป็นต้น

IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 I/O shield

GPIO17

17|TX

GPIO16

16|RX

HSPI

ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ SPI ที่ต้องการความเร็วสูง (สูงสุด 80MHz) หรือใช้เป็น GPIO ทั่วไป

IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 I/O shield

GPIO15 (CS)

15

GPIO13 (MOSI)

13

GPIO12 (MISO)

12

GPIO14 (SCK)

14

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ SPI ควรเชื่อมต่อที่ช่อง VSPI เนื่องจากอุปกรณ์ SPI ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วต่ำ และไลบารี่ส่วนใหญ่เลือกใช้ VSPI หากต่ออุปกรณ์ที่ช่อง HSPI จำเป็นต้องแก้ไขไลบารี่เพิ่มเติม

HSPI ทำความเร็วได้สูงสุด 80MHz ส่วน VSPI ทำความเร็วได้สูงสุด 40MHz

GPIO

ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ทำงานแบบสัญญาณดิจิตอล และ PWM เช่น หลอดแอลอีดี สวิตช์ บอร์ดขับมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์วัตถุ เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้น รีเลย์ และอุปกรณ์อื่น ๆ

IOXESP32 / IOXESP32U / IOXESP32PS

IOXESP32 I/O shield

GPIO25

25

GPIO26

26

GPIO27

27

GPIO4

4

GPIO0

0

GPIO2

2

ช่อง GPIO ทุกช่อง จ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียง 12mA ดังนั้น ห้ามต่ออุปกรณ์ใช้กระแสสูงเข้ากับช่อง GPIO โดยเด็ดขาด อุปกรณ์ที่ใช้กระแสสูง เช่น มอเตอร์ รีเลย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีวงจรช่วยขับสัญญาณ กรณีมอเตอร์ใช้วงจรไดร์ กรณีใช้บอร์ดรีเลย์สำเร็จรูป สามารถต่อเข้า GPIO โดยตรงได้เลย เนื่องจากบอร์ดรีเลย์สำเร็จรูปมีวงจรขับรีเลย์บนบอร์ดแล้ว

ข้อมูลอื่น ๆ

Last updated